FAQ

Wat is het verschil tussen een spot soort en categorie?

24 april 2012

Naast de categorie indeling die we toepassen op spots, gebruiken we ook "soorten" om spots verder logisch te kunnen groeperen. Deze twee vormen bestaan naast elkaar en vullen elkaar aan.

Elke spot heeft, om het niet te ingewikkeld te maken, altijd één categorie en mogelijk ook (maximaal) één soort aan zich gekoppeld. Dat betekent dat een spot altijd bijvoorbeeld "café" of "discotheek" is, maar mogelijk daarnaast ook "irish pub" of "poppodium". De soort is optioneel en hoeft dus niet te bestaan.

De reden voor deze aanpak leggen we uit aan de hand van een voorbeeld. Er bijvoorbeeld zaken zijn die zich richten op een gay publiek, en dus de soort "gay cafe" hebben. Maar om ook op de functie binnen die doelgroep te letten is de categorie nodig. Er zijn gay zaken waar in kleine setting wordt gekletst en gedronken (café's), maar ook megazaken waar uitsluitend gedanst wordt (discotheek). Daarom is het juist om een zaak zowel "club" (categorie) als "gay café" (soort) mee te kunnen geven.

Hoewel aan deze indeling jaren gesleuteld is en het voor ons gevoel inmiddels logisch is gaan kloppen, is de horeca altijd in beweging en verandert de tijdsgeest. Heb je dus een idee over hoe de categorieën en soorten slimmer kunnen, laat het ons dan even weten. We staan altijd open voor nieuwe ideëen!

Gerelateerde onderwerpen

spot, uitleg